073-2421111

O-T-Tech logo

מערכת זיהוי קולי מדור שכר לימוד למכללות ולאוניברסיטאות

לסטודנטים יש אתר אינטרנט, אפליקציה… למה מתקשרים ומגיעים למדור שכר לימוד?

בכדי לענות לשיחות צריך להיות איש מקצוע שיודע את העבודה ואת החישובים, כולל מה היתרה וטיפול ב"סטודנט חסום", קליטת תשלום בכרטיס אשראי ומתן מידע נכון

שוב שיחת טלפון כאשר אני באמצע חישוב מסובך …

הכירו את המערכת שמבינה דיבור של O-T-Tech למדור שכר לימוד למכללות ולאוניברסיטאות

מערכת זיהוי קולי שמאפשרת למתקשר לדבר, להגיד את מבוקשו, וכל זאת – ללא צורך בהקשות על מקשי הטלפון.

השירות והפתרון של חברת O-T-Tech מאפשר לסטודנט לדבר, ולקבל את השירות הנדרש בכל שעות היממה בלי צורך בעובד ממחלקת שכר לימוד שידבר איתו.

מערכת דיבור חכמה היא הפתרון המושלם למדור שכר לימוד

באמצעות הפתרון של חברת O-T-Tech הסטודנט יכול לבצע מגוון פעולות באופן עצמאי בצורה פשוטה, מהירה ויעילה.

המערכת משולבת עם תוכנת 'מכלול' של 'ראשים' ועם OR-BIT והיא מקריאה את היתרות, המלגות והתשלומים העתידיים, מטפלת במצבי חסימה באופן ישיר מול המערכת במכללה – באופן ממוכן, אוטומטי, מקצועי ועדכני לרגע השיחה. הכל ללא צורך בטיפול מיוחד של מדור שכר לימוד.

מאחר שהשירות הקולי מקושר ישירות למערכת החשבונות, כל הטיפול מתאפשר בכל שעה לטובת הסטודנטים – באופן עצמאי.

עובדי המדור יכולים להמשיך בעבודתם המקצועית ובמקביל, המערכת מטפלת בשיחות ובמתן השירות לסטודנטים

יישומים לדוגמא

בירור יתרה לתשלום

ביצוע תשלומים וגביה

בכרטיס אשראי וקבלת מידע על דרכי התשלום האפשריות.

מחירון קורסי אנגלית וקורסים חוזרים

מידע על מלגות שאושרו

בירור מדוע יש חסימה

בקשת העתקי קבלות

Certificated

אישור גובה שכר לימוד ואישור לימודים

מידע על שעות קבלה במשרד

files

משלוח טפסים נדרשים

באמצעות המייל או קישור לאתר ב- SMS במקום לאתר את הפקיד ולבקש שישלח את הטופס הנדרש

יישומים נוספים בהתאמה ללקוח